Kliknij na obrazek aby powiększyć

Frontline Spot-On S (psy 2-10kg) 1 pipeta

Marka:Frontline
Producent:Merial
Kraj pochodzenia:Francja
Kod towaru:1178
Kolor:
Smak:
Dostępność: 
Czas dostawy:1-3 dni robocze
Zobacz koszty wysyłki
Ilość: Cena: 29.90 zł
kup teraz
Średnia ocen: 0.00
Dodaj opinię
Opis
Pliki
Produkt sprzedawany wyłącznie z opcją odbioru osobistego lub zlecenia odbioru w wybranej firmie kurierskiej.FRONTLINE SPOT-ON

Leczenie i zapobieganie inwazji pcheł, kleszczy, wszołów oraz alergicznego pchlego zapalenia skóry.NAZWA PRODUKTU LECZNICZEGO WETERYNARYJNEGO

FRONTLINE SPOT-ON 10 g/100 ml roztwór do nakrapiania dla kotów
FRONTLINE SPOT-ON S 10 g/100 ml roztwór do nakrapiania dla psów
FRONTLINE SPOT-ON M 10 g/100 ml roztwór do nakrapiania dla psów
FRONTLINE SPOT-ON L 10 g/100 ml roztwór do nakrapiania dla psów
FRONTLINE SPOT-ON XL 10 g/100 ml roztwór do nakrapiania dla psówSKŁAD JAKOŚCIOWY I ILOŚCIOWY PRODUKTU LECZNICZEGO

Substancja czynna: Fipronil 10 g/100 ml.POSTAĆ FARMACEUTYCZNA

Roztwór do nakrapiania.WSKAZANIA LECZNICZE DLA POSZCZEGÓLNYCH DOCELOWYCH GATUNKÓW ZWIERZĄT

Do stosowania leczniczego i zapobiegawczego u kotów oraz psów opadniętych przez: pchły (Ctenocephalides sp.), kleszcze (Rhipicephalus sanguineus, Dermacentor sp., Amblyomma americanum, Haemaphysalis leachi, Ixodes sp – w tym przenoszący krętki wywołujące boreliozę.), wszoły (Felicola subrostratus, Trichodectes canis). Preparat może być wykorzystywany u kotów oraz psów do zapobiegania i leczenia alergicznego pchlego zapalenia skóry (APZS). W tym celu zaleca się comiesięczny zabieg na pacjencie z objawami alergii oraz na innych psach i kotach z nim przebywających. Pojedyncza dawka preparatu zapewnia ochronę: przed inwazją pchłami przez okres: 3 miesięcy u psów i 5 tygodni u kotów, przed inwazją kleszczami przez okres: 3-5 tygodni u psów i 3-4 tygodni u kotów, przed inwazją wszołów przez okres: do 63 dni u psów i 42 dni u kotów.DAWKOWANIE I DROGA PODAWANIA

Maksymalna zalecana dawka: 13 mg/kg mc u psów i 25 mg/kg mc u kotów. Podawać miejscowo na skórę jedną pipetkę dostosowaną do masy ciała psa oraz jedną pipetkę 0,5 ml na kota. Zaleca się nakładać produkt pomiędzy łopatkami, tak aby uniknąć zlizania preparatu. Podczas aplikacji należy odgarnąć sierść w taki sposób, aby preparat dotarł bezpośrednio do skóry zwierzęcia. Nie należy kąpać zwierząt w okresie 48 godzin przed i po zastosowaniu preparatu. Z uwagi na brak odpowiednich badań nieszkodliwości, minimalny okres pomiędzy kolejnymi zabiegami powinien wynosić 4 tygodnie.PRZECIWWSKAZANIA

Nie należy stosować preparatu u szczeniąt w wieku poniżej 8 tygodni i/lub o masie ciała poniżej 2 kg oraz u kocią w wieku poniżej 8 tygodni i/lub masie ciała poniżej 1 kg. Nie stosować u kotów i psów chorych (choroby układowe, stany gorączkowe) lub w okresie rekonwalescencji. Nie stosować u królików, u których preparat może wywoływać objawy niepożądane a nawet prowadzić do śmierci.SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DOTYCZĄCE STOSOWANIA U ZWIERZĄT

Chronić oczy zwierzęcia przed kontaktem z preparatem. Jest ważne aby preparat został nałożony w miejscu, z którego zwierzę nie może go zlizać. Należy ponadto uniemożliwić wzajemne wylizywanie się zwierząt poddanych zabiegowi. Z uwagi na brak badań nad wpływem kąpieli/zanurzania w wodzie w pierwszych 2 dniach po zastosowaniu preparatu nie zaleca się kąpieli zwierząt w tym okresie oraz częstszych niż 1 raz w tygodniu. Można stosować szampony zmiękczające przed podaniem preparatu, jednakże skracają one okres ochrony przed reinwazją pcheł do około 5 tygodni, jeśli będą stosowane co tydzień po zabiegu. Jednakże cotygodniowe kąpiele z zastosowaniem szamponu leczniczego zawierającego 2% chlorheksydynę nie miało wpływu na skuteczność preparatu przeciw pchłom w okresie 6 tygodniowej obserwacji. Zaleca się, aby psy nie pływały w zbiornikach i ciekach wodnych przez okres 2 dni po zabiegu. Po zabiegu mogą pozostawać na sierści pojedyncze kleszcze. Dlatego, w niekorzystnych warunkach, nie można całkowicie wykluczyć możliwości transmisji chorób zakaźnych. Pchły atakujące zwierzęta występują także w legowiskach oraz miejscach, w których koty często przebywają, takich jak dywany oraz miękka tapicerka, które – w przypadkach masowej inwazji oraz na początku zabiegów zapobiegawczych – powinny być również poddawane działaniu odpowiednich preparatów owadobójczych i regularnie odkurzane za pomocą odkurzacza.SPECJALNE ŚRODKI OSTROŻNOŚCI DLA OSÓB PODAJĄCYCH PRODUKTY LECZNICZE WETERYNARYJNE ZWIERZĘTOM

Preparat Frontline Spot-On może wywoływać podrażnienie błon śluzowych i oka. Dlatego należy unikać jego kontaktu z jamą ustną i oczami. Kontaktu z preparatem powinny unikać zwierzęta i osoby o znanej nadwrażliwości na środki owadobójcze lub alkohol. Unikać bezpośredniego kontaktu preparatu z palcami. Jeśli do niego dojdzie, należy zmyć ręce wodą z mydłem. W razie przypadkowego przedostania się preparatu do oczu operatora – należy je natychmiast dokładnie przepłukać czystą wodą. Myć ręce po zabiegu. Nie dokonywać żadnych zabiegów na zwierzętach poddanych zabiegowi i nie przemieszczać ich do czasu wyschnięcia miej­sca podania preparatu. Dzieci nie powinny bawić się ze zwierzętami poddanymi zabiegowi do czasu wyschnięcia miejsca podania preparatu. Dlatego zaleca się przeprowadzanie zabiegu na zwierzęciu we wczesnych godzinach popołudniowych/wieczornych. Wkrótce po zabiegu zwierzęta nie powinny spać z właścicielami, a w szczególności z dziećmi. Nie palić, nie jeść i nie pić w czasie zabiegu.DZIAŁANIA NIEPOŻĄDANE

Jeżeli dojdzie do wylizania preparatu, może pojawić się krótkotrwałe ślinienie się wywołane działaniem nośnika. Wśród niezmiernie rzadko notowanych reakcji niepożądanych po zastosowaniu preparatu obserwowano przemijające odczyny skórne w miejscu podania (rumień, świąd, miejscowe wyłysienie) oraz uogólniony świąd i wyłysienia. W wyjątkowych przypadkach obserwowano po zabiegu nadmierne ślinienie, odwracalne objawy neurologiczne (przeczulicę, depresję, objawy nerwowe), wymioty lub objawy ze strony układu oddechowego.STOSOWANIE W CIĄŻY LUB LAKTACJI

Badania laboratoryjne na szczurach i królikach nie wykazały oddziaływania teratogennego lub embriotoksycznego. Produkt nie ulega wchłanianiu z miejsca podania i może być stosowany u suk ciężarnych i karmiących. Nie należy stosować u ciężarnych i karmiących kotek, ze względu na brak badań bezpieczeństwa.INTERAKCJE Z INNYMI PRODUKTAMI LECZNICZYMI LUB INNE RODZAJE INTERAKCJI

Nieznane.NAZWA I ADRES PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

MERIAL 29 avenue Tony Garnier, 69007 LYON, FRANCJAADRES PRZEDSTAWICIELA PODMIOTU ODPOWIEDZIALNEGO

Sanofi-Aventis Sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa, tel. 22 280 00 00, fax. 22 280 00 01NUMER POZWOLENIA NA DOPUSZCZENIE DO OBROTU

399/97, 5008/08, 5007/08, 5006/08, 5005/08WYDAWANY BEZ PRZEPISU LEKARZA  - OTC.Produkt sprzedawany wyłącznie na paragon.

 

Klienci kupili r�wnie�